Back   Print 


Skovly Lucky (PP)  Slaughtered
Updated 8. november 2016  
Born: 04-11-2015  CHR no.: 83204-0233 Total Merit: 115
 Sire Celtic Diceman (ET) P
   Grand Sire  Lykke Atlantis (P)
   Grandam  Celtic Wynoma
 Dam Snæbum Anisette (P)
   Grand Sire  Dirnanean Jacob
   Grandam Snæbum Theodora (P)
    
Description: Non at the moment

Remarks / Achievements:
Tyren er forældreskabsbestemt, og testet homozygotisk polled.

© Skovly Simmental 2005 - 2024 - Contact
web design: Jonas Dramsgaard Petersen